Förhöj din utomhusmiljö 2008
Markstenshuset i Umeå är en utställning om utemiljö som byggts upp för att besökare i lugn och ro ska kunna gå runt, inspireras och få igång fantasin. I den fina miljön bjuds även på kaffe medan man kan titta på cirka 1000 bilder på olika projekt utförda under årens lopp.
Markstenshuset Umeå AB öppnar sista veckan i april för fjärde säsongen. Sedan ungefär fem år tillbaka ägs och drivs verksamheten av Sture Lindehell och Lennart Löwgren. De har tre anställda, Henrik, Elisabeth och Rosmari, som, berättar Lennart, är mycket duktiga och populära bland besökarna. Deras mål är att erbjuda en hög kvalitet, ett stort kunnande och en mycket bra service, så att ingen kund lämnar utställningen missnöjd. Markstenshuset har idag en utställningsyta inomhus på cirka 250 kvadratmeter, vilket storleksmässigt fortfarande är unikt för Norden.

Många besökare tänker inte på hur mycket som går att göra med sten, vilket de förhoppningsvis blir varse här. Ofta diskuterar man med de anställda om sina idéer. Markstenshusets personal ställer inga krav på att besökarna måste köpa deras sortiment, men eftersom sortimentet är mycket brett så kan de flesta hitta något som faller dem i smaken. Markstenshuset kan när kunderna så önskar hjälpa till med förslag, ritningar samt utföra markarbetet, så kallade totallösningar. Markstenshuset lagerför plattor, marksten, murar, skiffer och granit, samt produkter som utomhusbelysningar, fontäner, vattenfall med mera.

Intresset för utemiljöer har på senare år vuxit sig allt starkare, förklarar Lennart. Utemiljön gäller då inte bara villaägare, utan även för människor som bor i flerfamiljshus. Han är ofta ute och håller föredrag hos olika trädgårdssällskap, där han förklarar vad man bör tänka på när man skall anlägga exempelvis en trädgård, göra uteplatser, gångar, entréer och uppfarter.

De flesta innegårdar saknar idag helt någon form av utemiljö, men även där har fastighetsägare börjat inse att med en god utemiljö mår människor bättre.
- Självklart är det kul att se den här förändringen på marknaden, i min ungdom pratades det tapeter. Nu är det utomhusmiljön som gäller, konstaterar Lennart.

Markstenshuset

Bransch:
Bygg

Telefon: 090-779090
Fax: 090- 776100


Email:
info@markstenshuset.se

Hemsida:
www.markstenshuset.se

Adress:
Markstenshuset
Fogdevägen 26
90355 Umeå

| 13 SENASTE FÖRETAGEN